Viimased tegevused

Taustauuringut tehes saab tihti teada, et vastavat koostööpartnerit tuleb vältida, mis hoiab tulevikus hagiavalduse koostamise kokku.

E-Riigikogu on vastuolus põhiseadusega

Riigikohtu otsuse kokkuvõtteks saab ainult järeldada, et e-riigikogu on tulevikus välistatud ja riigikogu ei saa tavapäraseid istungeid mugavuse pärast kaugosaluse vormis pidada.
14/04/2022/by Karl Järvelaid
Lastele kinnisvara või väärtpaberite ostmine vajab kohtu eelnevat luba perekonnaseaduse järgi. Krüpto kohta ei ole rangeid piiranguid, seega on lihtne lastele krüptot osta.

Lastele on lihtsam osta krüptot kui kinnisvara

Lastele kinnisvara või väärtpaberite ostmine vaja kohtu eelnevat luba. Vastav piirang tuleb perekonnaseadusest. Lastele krüpto ostmisel rangeid piiranguid perekonnaseaduse järgi ei ole, vaid kehtivad üldised piirangud.
05/04/2022/by Karl Järvelaid
Jurist Tallinnas nõustab maaklerilepingut

Maaklerilepingu tulemustasust ei vabasta müügitehing alla kokkulepitud hinna

Nõustamisleping kujutab endast maaklerilepingut ning seadusvastane tulemustasu kokkulepe osutus tühiseks ning tuli tasuda maaklerile tulemustasu.
04/04/2022/by Karl Järvelaid

Sõbra raha krüptosse investeerimine võib tuua karistuse

Sõbra raha krüptosse investeerimine tähendab virtuaalvääringu teenuse osutamist, mis nõuab tegevusluba. Ilma tegevusloata virtuaalvääringu teenuse osutamine on karistatav väärteoga.
04/04/2022/by Karl Järvelaid
Õigusteenus jurist Karl Järvelaid õigusbüroo Mast

Riigihanke vaidlus: kas wc peab olema puhas täpselt kell 9:00 või mitte?

Riigihanke vaidlus: kas wc peab olema puhas täpselt kell 9:00 või mitte?

Riigikohtus toimus vaidlus riigihanke tingimuste üle kohtuasjas numbriga 2-18-10175 ja kuupäevaga 03.01.2022. Vastav vaidlus on äärmiselt naljakas, kuna Riigikohus pidi selgitama, kas riigihanke tingimuste kohaselt pidi wc-pott olema täpselt kell 9:00 puhas või võis see ka enne puhas olla? Riigikohus leidis, et riigihanke tingimustele tuleb kohaldada VÕS § 39 (tüüptingimuste tõlgendamine) ning riigihanke sätteid tuleb kohaldada nii, nagu seda mõistlik isik samadel asjaoludel mõistma pidi. Kuulake podcasti ja saage teada, kuidas mõistlik isik pidi wc-poti puhastamisest aru saama!
04/04/2022/by Karl Järvelaid

Tegevusloata krüpto müük on karistatav

04/04/2022/by Karl Järvelaid

Market Hacker Estonia “Software Hangout” 13.02.22 Mast õigusbüroo harib investeerimise maksuõigusest

Mast õigusbüroo peab krüpto maksustamise alal ettekande kogukonnale Market Hacker Estonia, kes teevad kokkuvõtte forexil toimuvast läbi AP robotite vaatevinkli.
04/04/2022/by Karl Järvelaid
Lastele kinnisvara või väärtpaberite ostmine vajab kohtu eelnevat luba perekonnaseaduse järgi. Krüpto kohta ei ole rangeid piiranguid, seega on lihtne lastele krüptot osta.

Lapse vara käsutamiseks on vaja kohtu luba, kuid üks varaklass lubab siiski veel vabamalt vangerdusi teha

Lastele kinnisvara või väärtpaberite ostmine vaja kohtu eelnevat luba. Vastav piirang tuleb perekonnaseadusest. Lastele krüpto ostmisel rangeid piiranguid perekonnaseaduse järgi ei ole, vaid kehtivad üldised piirangud.
03/04/2022/by Karl Järvelaid
Load more