Lastele on lihtsam osta krüptot kui kinnisvara

Lastele kinnisvara või väärtpaberite ostmine vajab kohtu eelnevat luba perekonnaseaduse järgi. Krüpto kohta ei ole rangeid piiranguid, seega on lihtne lastele krüptot osta.

Tihti ei mõelda selle peale, et lastele kinnisvara või väärtpabereid kinkides saavad lapsed vara omanikuks ning lapsevanemal ei ole iseseisvat õigust otsustada vara kasutamise üle.

Perekonnaseaduses on põhjalikud piirangud määratud laste vara käsutamisel ning loetelu tehingutest, mille korral peab lapsevanemal olema kohtu nõusolek.

Kinnisvara

Kinnisvara puhul on piirang kõige absoluutsem, mille korral ei või sisuliselt ühtegi tehingut kinnisvaraga ilma kohtu eelneva loata teha. Kohtu eelnevat luba on vaja, kui soovitakse:

  • käsutada kinnisasja või kinnisasjaõigust;
  • sõlmida kinnisasja või kinnisasjaõiguse omandamisele suunatud lepingut;
  • anda kasutusse eestkostetavale kuuluvat kinnisasja;
  • sõlmida üüri- või rendilepingut.

Kohtu nõusoleku olemasolu kontrollib kinnisvaratehingute puhul notar. Kinnisvara üürimise puhul peaks vastavat asjaolu kontrollima kolmas isik, kes kinnisvara üürib. Vastavat asjaolu tasuks aga alati kontrollida, kuna kohtu eelneva nõusolekuta tehtud mitmepoolne tehing on tühine, kui kohus ei kiida tehingut hiljem heaks.

Väärtpaberid

Väärtpaberite puhul on vaja kohtu eelnevat luba väärtpaberite ostmiseks ja müümiseks. Erandina on sätestatud, et kui lapsevanem omandab väärtpabereid lapse nimel, kuid enda vahendite arvel (kinkimine), ei ole nende väärtpaberite omandamiseks ja võõrandamiseks vaja kohtu nõusolekut tingimusel, et müügist saadu jääb lapse omandisse.

Samuti on loodud erand investeerimiskonto näol, mille korral võib ilma kohtu loata müüa ja osta väärtpabereid, kui raha kantakse tagasi investeerimiskontole. Investeerimiskonto tegemine lapsele on pikem ettevõtmine ning nendel kontodel on jäetud ainult piiratud võimalus investeerimiseks, et lapse raha ei investeerita riskantsetesse väärtpaberitesse.

Kui te ei soovi kasutada investeerimiskontot, siis peate kohtult taotlema nõusolekut lapse nimel väärtpaberite võõrandamiseks (iga tehingu puhul). On mõistlik taotleda kohtult kohe üldist nõusolekut väärtpaberitehingute tegemiseks. Üldist nõusolekut andes peab kohus siiski olema veendunud, et lapse varaga ei hakata spekuleerima, et lapse vara paigutamisel võetavad riskid vara vähenemisele ei ole eelduslikult suured ja et vanemal on investeerimisalased piisavad teadmised ja oskused. Selleks võib kohus anda nõusoleku ka üksnes kindlatel tingimustel, sh piirata seda tähtajaga, aruandekohustusega, tehingusummade või väärtpaberiliikidega.

Krüptovaluuta

Kui nüüd kaaluda lapsele krüpto ostmist, siis on asi hoopis teine, sest perekonnaseaduses pole rangeid piiranguid vastavale varaklassile seatud. Käesoleval hetkel võimaldavad krüpto kauplemisplatvormid lastel oma konto tegemist. Tulenevalt sellest on reaalsus see, et lastele krüpto ostmine on bürokraatiavaba ja lihtne. Tuleb muidugi tähele panna, et perekonnaseadusest kohalduvad üldised sätted ka krüpto käsutamisel nagu see, et vanemad ei või lapse esindajana kinkida lapse vara. Samuti tuleks tähele panna, et ulatuslikumate õiguslike tagajärgedega tehingute jaoks on vajalik kohtu nõusolek.

Veebiväljaanne: RUP.ee – https://www.rup.ee/meistri-eri/lastele-on-lihtsam-osta-kruptot-kui-kinnisvara