Sõbra raha krüptosse investeerimine võib tuua karistuse

Krüptosse investeerimise korral on tavaline, et mõni sõber, tuttav või keegi muu palub tema raha inimesel krüptosse investeerida ning tasuks saab too teatud osa tema kasumist. Vastav pakkumine võib olla igati kutsuv, eriti kui varasemad investeeringud krüptosse on õnnestunud, siis kõlab ju mõistlikult, et suurema rahaga saab suuremat kasumit.

Sõltumata isiklikust investeerimisedust ei tohiks sõpradele või muudele isikutele vastavat teenust pakkuda. Nimelt on praktikast mitmeid näiteid, kui üks sõber on teisele andnud suure summa raha krüptosse investeerimiseks, kuna teine sõber on varasemalt seda edukalt teinud. Hiljem tegi krüptosse investeeriv sõber üksikud valed otsused ning jäi mõlema rahast ilma. Tagajärjeks on raha laenanud sõbra viha, mis väljendus nii lõppenud sõpruses kui ka ametiasutustele sõbra tegevusest kaebamisega ning ka muidugi kohtuvaidlusega, et raha tagasi saada.

Krüptosse investeerijad ei tea tihti, et teenusena teiste raha krüptosse investeerimine nõuab tegevusluba, mis kujutab endast virtuaalvääringu teenuse osutamist. Vastav nõue tuleb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest § 70 lg 1 p 4, mille järgi peab ettevõtjal olema tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks. Kui vastavat teenust osutatakse aga ilma tegevusloata, siis see on karistatav väärteoga.

Karistusseadustiku § 372 järgi on tegevusloata tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav, karistatav rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut (1200 eurot) või arestiga. Kui selle teo on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Kui on ikkagi suur tahtmine võtta sõbralt raha ning seda investeerida krüptosse, siis on lubatud variant raha laenata. Laenulepingus tuleb määrata intress, mis on sõbra kasum, ning sina oled vaba kasutama vastavat raha enda sobitud viisil. Kuna sina oled vaba valima, mille jaoks raha kasutad, ning sõber saab kasumit fikseeritud intressi pealt, ei ole tegemist virtuaalvääringu teenuse osutamisega – isegi kui investeerid raha krüptosse.

Täiendavalt tuleb märkida, et kui agendilepingu alusel investeerida oma osaühingu raha krüptosse, siis vastav tegevus ei vaja virtuaalvääringu tegevusluba. Aga kolmandatele isikutele vastava teenuse osutamine vajab virtuaalvääringu tegevusluba. Agendilepingu eelis oli, et agendile kohaldusid äriühingu maksureeglid ehk iga kasumliku tehingu pealt ei pidanud tulumaksu maksma. Maksu- ja Tolliamet muutis vastavat tõlgendust 15.10.2021, kuid tõlgenduse muutusel ei ole tagasiulatuvat mõju ning ei ole veel kindel, kas vastav tõlgendus on ka seadustega kooskõlas.