Lapse vara käsutamiseks on vaja kohtu luba, kuid üks varaklass lubab siiski veel vabamalt vangerdusi teha

Lastele kinnisvara või väärtpaberite ostmine vajab kohtu eelnevat luba perekonnaseaduse järgi. Krüpto kohta ei ole rangeid piiranguid, seega on lihtne lastele krüptot osta.

Mast õigusbüroo selgitas, et lapsele on kinnisvara või väärtpaberite asemel mõistlik hoopis osta krüptot. Nimelt lastele kinnisvara või väärtpabereid kinkides saavad lapsed vara omanikuks ning paljud ei teagi, et lapsevanemal ei ole iseseisvat õigust otsustada vara kasutamise üle.

“Perekonnaseaduses on põhjalikud piirangud määratud laste vara käsutamisel ning loetelu tehingutest, mille korral peab lapsevanemal olema kohtu nõusolek,” seisab õigusbüroo oma uudistevoos.

Kinnisvara

Kinnisvara puhul tuuakse välja, et piirang on kõige absoluutsem, mille korral ei või sisuliselt ühtegi tehingut kinnisvaraga ilma kohtu eelneva loata teha. Kohtu eelnevat luba on vaja, kui soovitakse:

  • käsutada kinnisasja või kinnisasjaõigust;
  • sõlmida kinnisasja või kinnisasjaõiguse omandamisele suunatud lepingut;
  • anda kasutusse eestkostetavale kuuluvat kinnisasja;
  • sõlmida üüri- või rendilepingut.

“Kohtu nõusoleku olemasolu kontrollib kinnisvaratehingute puhul notar. Kinnisvara üürimise puhul peaks vastavat asjaolu kontrollima kolmas isik, kes kinnisvara üürib. Vastavat asjaolu tasuks aga alati kontrollida, kuna kohtu eelneva nõusolekuta tehtud mitmepoolne tehing on tühine, kui kohus ei kiida tehingut hiljem heaks,” kirjutas büroo.

Väärtpaberid

Enne väärtpaberite ostmist ja müümist on vaja kohtu eelnevat luba. Büroo sõnul on erandina sätestatud, et kui lapsevanem omandab väärtpabereid lapse nimel, kuid enda vahendite arvel (kinkimine), ei ole nende väärtpaberite omandamiseks ja võõrandamiseks vaja kohtu nõusolekut tingimusel, et müügist saadu jääb lapse omandisse.

Erandina saab kasutada investeerimiskontot, mille korral võib ilma kohtu loata müüa ja osta väärtpabereid, kui raha kantakse tagasi investeerimiskontole. “Lapsele investeerimiskonto tegemine on pikem ettevõtmine ning nendel kontodel on jäetud ainult piiratud võimalus investeerimiseks, et lapse raha ei investeerita riskantsetesse väärtpaberitesse,” tõi büroo välja.

Kui investeerimiskonto kasutamise soovi pole, siis peab kohtult taotlema nõusolekut lapse nimel väärtpaberite võõrandamiseks ja seda iga tegingu puhul. Büroo leidis, et oleks mõistlik taotleda kohtult kohe üldist nõusolekut väärtpaberitehingute tegemiseks. See sobib ka vaid nendele isikutele, kelle taust ja investeerimisalased teadmised on piisavad, sest vastasel juhul kohus taotlust ei rahulda.

Kohus peab olema veendunud, et lapse varaga ei hakata spekuleerima ega võtma suuri riske, mille tagajärjel lapse vara väheneb. “Selleks võib kohus anda nõusoleku ka üksnes kindlatel tingimustel, sealhulgas piirata seda tähtajaga, aruandekohustusega, tehingusummade või väärtpaberiliikidega,” selgitas õigusbüroo.

Krüptovaluuta

Büroo sõnul pole krüpto ostmisel perekonnaseaduses rangeid piiranguid vastavale varaklassile seatud, mis teeb selle hetkel kõige reeglitevabakas varaks, mida lapsele soetada. “Käesoleval hetkel võimaldavad krüpto kauplemisplatvormid lastel oma konto tegemist. Tulenevalt sellest on reaalsuses lastele krüpto ostmine bürokraatiavaba ja lihtne,” seisis uudises.

Nad tõid välja, et tuleb olla tähelepanelik, sest perekonnaseadusest kohalduvad üldised sätted ka krüpto käsutamisele. Näiteks vanemad ei või lapse esindajana lapse vara kinkida. Samuti tuleks märgata, et ulatuslikumate õiguslike tagajärgedega tehingute jaoks on ikkagi vajalik ka kohtu nõusolek.

Viide: Rahageenius. https://raha.geenius.ee/rubriik/raha/lapse-vara-kasutamiseks-on-vaja-kohtu-luba-kuid-uks-varaklass-lubab-siiski-veel-vabamalt-vangerdusi-teha/