Tegevusloata krüpto müük on karistatav

Tegevusloata krüpto müük on karistatav

Vastavat pealkirja tuleb nüüd koheselt täpsustada, et krüpto kauplemisplatvormi väline tegevusloata krüpto müük on karistatav, kui seda tehakse majandustegevusena (füüsiline isik või äriühing). Esmalt vaatame, mida kujutab endast majandustegevus ning siis vaatame, miks on krüpto müük karistatav.

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse 3 lg 1 alusel on majandustegevus iga iseseisvalt teostatav, tulu saamise eesmärgiga ja püsiv tegevus, mis ei ole seadusest tulenevalt keelatud. See tähendab, et kui krüptot ei müüdud ainult ühe korra, vaid seda tehakse regulaarselt, siis on tegemist majandustegevusega. Kui te soovitegi hakata vastavat teenust pakkuma, siis peab teil olema enne teenuse osutamist tegevusluba.

Karistatav on krüpto kauplemisplatvormi väline müük, kuna RahaPTS § 70 lg 1 punkt 4 alusel on vaja virtuaalvääringu teenuse tegevusluba. Virtuaalvääringu vahetamise teenus on teenus, mille raames vahetab isik virtuaalvääringut raha vastu või raha virtuaalvääringu vastu või üht virtuaalvääringut teise vastu. Karistus on määratud karistusseadustiku §-is 372, mille järgi on tegevusloata tegutsemise eest valdkonnas, kus tegevusluba on nõutav karistatav rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut (1200 eurot) või arestiga. Kui selle teo on toime pannud juriidiline isik karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Mast õigusbüroo pakub konsultatsioone info@mastlaw.ee