Meist

Karl Järvelaid

Peajurist & MAST õigusbüroo juhataja

Haridusteekond

 • 2021 - ...

  õigusteaduse doktorantuur (Dr. iur)

 • 2016

  Tallinna Ülikooli õigusteaduskond (MA)

 • 2013

  Tartu Ülikooli õigusteaduskond (BA)

 • 2010

  Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid

  Juristi praktika

 • 2009

  Notaribüroo Tea Türnpuu & Liivi Laos

  Juristi praktika

 • 2009

  Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantselei

  Juristi praktika

Meie pakume teile parimat kogemust juristi juures!

Tänased mured on homme minevik

Varasemad kogemused

 • 2020-2020

  Skeleton Technologies OÜ

  Juristina nõustasin igapäevaselt juhtkonda ja ettevõtte meeskondi juriidilistes küsimustes ja juriidiliste dokumentide koostamises. Igapäevaselt tuli orienteeruda erinevate riikide õiguskeskkondades kui kõigis ettevõttele olulistes õigusvaldkondades

 • 2017-2019

  bnt Advokaadibüroo OÜ

  Juristi töö seisnes viie vandeadvokaadi abistamises, mis kujutas endast advokaatidele vajalike dokumentide koostamist, sh. hagiavaldused, kaebused, vaided, apellatsioonid, lepingud, õiguslikud analüüsid ja muid õigusalaseid dokumente nagu põhikirjad, võlatunnistused, avaldused, arvamused jne. Peamised õigusvaldkonnad olid tööõigus, äriõigus, ehitusõigus, riigihankeõigus ja haldusõigus

  2017-2019

 • 2016-2017

  Tallinna Linnakantselei õigusloome ja eelnõude osakond

  Juristi töö seisnes Tallinna Kommunaalameti õigusnõustamises, mis nõudis orienteerumist erinevates valdkondades: riigihanked, erinevad võlaõiguslikud lepingud, intellektuaalne omand, ühisveevärk- ja kanalisatsioon, planeerimisseaduse § 131 kohaste teede ja tehnovõrkude valmisehitamise lepingud, Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine, linna õigusaktide eelnõude väljatöötamine ning nende rakendamine.

 • 2012-2015

  BIO 100 OÜ (AS Grader Service projekt)

  Töö kujutas endast alustava keemiaettevõtte seadusandliku poole eest vastutamist, mis nõudis suures mahus Euroopa Liidu õigusest teadmisi. Põhilised õiguslikud küsimused olid ohutuskaartide koostamine, kemikaalide käitlemine, kemikaalide tootmine, kemikaalide utiliseerimine ja ohutu töökeskkond.

  2012-2015

 • 2012 –2014

  AS Grader Service

  Ettevõtte ainukese juristina vastutasin kõigi õigusküsimuste eest. Peale tööõiguslike küsimustega tegelemist tuli veel riigihangetega (vajadusel tulemuste vaidlustamisega), müügilepingute koostamisega, töövõtulepingute koostamisega, töölepingute koostamine.

Mast õigusbüroo jaoks on oluline heategevus

Eesti Looduse Metsaprojekt (ENFP) MTÜ on sõltumatu kasumit mittetaotlev heategevuslik organisatsioon, mis tegutseb üldistes huvides, mille eesmärk on: loodukaitsealade säilitamine, koostöö looduskaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja kliima muutuste valdkonna teadustöös ja selle toetamine; metsa- ja märgalade omandamine looduslike metsade ja looduslike elupaikade hooldamiseks või taastamiseks; looduskaitsealade loomiseks, liigirikkuse ning looduskaitsekeskuste loomine; koolitus- ja haridustegevusekstagamiseks; looduskeskkonna säilitamiseks tulevaste põlvkondade jaoks.

Tartu Sakslaste Selts MTÜ​​ on sõltumatu kasumit mittetaotlev heategevuslik organisatsioon, mille eesmärk on toetada sakslaste rahvusvähemust ja edendada saksa kultuuri ja -keelt.