Mast õigusbüroo õigusuudised ja artiklid olulistel Eesti õigusmaastiku teemadel, mille on koostanud jurist Karl Järvelaid.

Juristi Prillid on Mast õigusbüroo poolt loodud, et anda vaade juristi maailma. Eesti meedias on kombeks õiguslikke küsimusi üle lihtsustada ning anda lühikesi mustvalgeid vastuseid. Juristina on Eesti meediat tarbides suur puudus detailsematest ülevaadetest, sest päris elu ei ole mustvalge ning on vaja ragistada oma aju ning kaaluda alati poolt ja vastu argumente. Juristi Prillid vaatab detailsemalt kohtulahendeid, artikleid ning muud meediat.

Maksu- ja Tolliamet võttis tagasi oma seisukoha, et eraisik võib agendilepingu kaudu äriühingu eest krüptosse investeerida. See tähendab, et kõik tehingud loetakse eraisiku nimel tehtuks ning neid tuleb maksustada.

Tihti on võimalik ennast petiste eest kaitsta, kui võtta kiire tempo juures 1 minut ja teha kliendile taustakontroll. Eestis on palju andmebaase, milles tulevad kiiresti murekohad välja. Vastavate petiste puhul on mure, et ka kohtu kaudu ei saa neilt raha, sest neil pole raha, seega tasub alati see 1 minut võtta.

Hiljuti jõudis kohtusse kaasus, milles isikut oli solvatud Facebookis ning solvuja soovis teda solvanud isikult nõuda kahju hüvitamist. Kohtus selgus, et andmete nõudmiseks ei ole seaduse sätet, mille tulemusena jõudis asi Riigikohtuni välja. Kohutuasja moraal on, et alati ei ole võimalik andmeid kohtu kaudu saada, kuid kohtumenetluse kulusid tuleb ikkagi kanda.

Krüptosse investeerimise alustamine nõuab palju teadmisi. Tulenevalt sellest ei ole kindlasti soovitatav alustada algajal kauplejal päevakauplemisega. Algajale investorile sobib kõige enam investeerida mõnda tuntud krüptosse nagu näiteks KAVA, mida saab platvormil stakida ehk teenida krüpto hoidmise eest intressi.

Krüptosse investeerimine on väga tulus investeerimisvõimalus, sest ei ole seaduse poolt piiratud võimalustega.