Agendilepingu alusel krüptosse investeerimise pidu on läbi

Agendilepingu alusel krüptosse investeerimise pidu on läbi

agendileping krüptosse investeerimine

Krüptosse investeerimisel kohaldub erinev maksukohustus sõltuvalt sellest, kas investeeritakse eraisikuna või äriühinguna.

Kui investeeritakse eraisikuna, siis tuleb tasuda iga kasumliku tehingu pealt tulumaksu ja igat tehingut tuludeklaratsioonis kajastada. Kui eraisikuna krüptosse investeerimine on teie peamine elatis, siis kohalduvad kõik samad maksud, nagu käsunduslepingu all töötades.

Osaühingu alt krüptosse investeerides ei teki krüptoga kauplemisel maksukohustust, vaid maksukohustus tekib üldises korras ehk siis, kui raha võetakse äriühingust välja.

Varasemalt on Maksu- ja Tolliamet lubanud äriühingul investeerida krüptosse agendilepingu kaudu, mille korral investeerib eraisik oma isikliku konto kaudu äriühingu raha (äriühingu huvides).

Agendilepingu kasutamise lubatavust kinnitas Maksu- ja Tolliamet oma koolitusel 29. aprillil 2021, kuid see koolituse link on tagantjärgi Maksu- ja Tolliameti kodulehelt eemaldatud ning nüüd on Maksu- ja Tolliameti vaikiv seisukoht, et agendilepingu kasutamine krüptosse investeerimisse on keelatud.

Tulenevalt sellest on kõigil agendilepingu alusel krüptosse investeerijatel häda majas, sest neile tekivad korraga mitmed probleemid. Neile on äriühing ilma õigusliku aluseta raha üle kandnud, nad on äriühingu raha enda huvides investeerinud ning nad on kasumilt maksud tasumata jätnud.

Loodame, et Maksu- ja Tolliamet annab varsti oma ametliku selgituse ning sellega koos ka juhendi, kuidas agendilepingu alusel heas usus toimetanud isikud nüüd õiguslikult korrektselt käituma peaksid.

Veebiväljaandes RUP.ee: ​www.rup.ee/meistri-eri/agendilepingu-alusel-kruptosse-investeerimise-pidu-on-labi