Tag Archive for: riigikohus

Riigihanke vaidlus: kas wc peab olema puhas täpselt kell 9:00 või mitte?

Riigikohtus toimus vaidlus riigihanke tingimuste üle kohtuasjas numbriga 2-18-10175 ja kuupäevaga 03.01.2022. Vastav vaidlus on äärmiselt naljakas, kuna Riigikohus pidi selgitama, kas riigihanke tingimuste kohaselt pidi wc-pott olema täpselt kell 9:00 puhas või võis see ka enne puhas olla? Riigikohus leidis, et riigihanke tingimustele tuleb kohaldada VÕS § 39 (tüüptingimuste tõlgendamine) ning riigihanke sätteid tuleb kohaldada nii, nagu seda mõistlik isik samadel asjaoludel mõistma pidi. Kuulake podcasti ja saage teada, kuidas mõistlik isik pidi wc-poti puhastamisest aru saama!

Juristi Prillid on Mast õigusbüroo poolt loodud, et anda vaade juristi maailma. Eesti meedias on kombeks õiguslikke küsimusi üle lihtsustada ning anda lühikesi mustvalgeid vastuseid. Juristina on Eesti meediat tarbides suur puudus detailsematest ülevaadetest, sest päris elu ei ole mustvalge ning on vaja ragistada oma aju ning kaaluda alati poolt ja vastu argumente. Juristi Prillid vaatab detailsemalt kohtulahendeid, artikleid ning muud meediat.

Hiljuti jõudis kohtusse kaasus, milles isikut oli solvatud Facebookis ning solvuja soovis teda solvanud isikult nõuda kahju hüvitamist. Kohtus selgus, et andmete nõudmiseks ei ole seaduse sätet, mille tulemusena jõudis asi Riigikohtuni välja. Kohutuasja moraal on, et alati ei ole võimalik andmeid kohtu kaudu saada, kuid kohtumenetluse kulusid tuleb ikkagi kanda.