Tag Archive for: Facebook

Hiljuti jõudis kohtusse kaasus, milles isikut oli solvatud Facebookis ning solvuja soovis teda solvanud isikult nõuda kahju hüvitamist. Kohtus selgus, et andmete nõudmiseks ei ole seaduse sätet, mille tulemusena jõudis asi Riigikohtuni välja. Kohutuasja moraal on, et alati ei ole võimalik andmeid kohtu kaudu saada, kuid kohtumenetluse kulusid tuleb ikkagi kanda.