Vormistage agendileping ning tehke endale hilinenud jõulukingitus

Jõulud on küll läbi, kuid ei ole hilja endale kingitus teha. 

Kui te investeerite eraisikuna krüptosse ning teil on olemas ka osaühing, siis vormistage endale agendileping, mis võimaldab krüptosse maksuvabalt investeerida, selle asemel, et eraisikuna iga kasumliku tehingu pealt tulumaksu maksta. 

Nimelt ei ole võimalik investeerida osaühingu huvides krüptosse tulumaksuvabalt, kui te kasutate lihtsalt oma isiklikku pangakontot ja eraisiku kontot krüpto kauplemisplatvormil. Maksuamet kohaldab eelnevalt nimetatud tegevusele eraisiku maksureegleid ehk iga kasumlik tehing on maksustatud.  

Kui te soovisite algusest peale investeerida osaühingu huvides, siis on võimalik vormistada tagantjärgi kirjalikult agendileping, sest agendilepingule ei ole seadusest tulenevat vorminõuet. Agendilepingu vormistamisel on kindlasti juristi nõu vaja, kuna agendileping ei ole algselt mõeldud krüptosse investeerimiseks. Tulenevalt sellest kohaldub agendilepingule seadusest tulenevaid sätteid, mille mõtte vastu ei tohi eksida, sest muidu kohaldub seadusest tulenev regulatsioon. 

Tuleb mainida, et Maksu- ja Tolliamet muutis oma seisukohta seoses agendilepinguga investeerimise osas 15.10.21, et enam ei kohaldu äriühingu maksureeglid. Vastav muudatus toimus väga järsult, mistõttu tuleb seaduse kohaselt anda mõistlik aeg üleminekuks, et te saaksite viia oma eraisiku krüpto kauplemisplatvormi kontolt olevad varad üle äriühingu kontole. Maksu- ja Tolliameti seisukoha muutus tagasiulatuvat mõju ei oma. Agendilepingu vormistamisega on teil kiire, kuna mõistlik aeg hakkab otsa saama ja Maksu- ja Tolliamet nõuab tulevikus ka agendilepingut kasutades iga kasumliku tehingu pealt tulumaksu.

Kui teil on küsimusi krüpto maksustamise suhtes või on vaja abi agendilepingu vormistamisel, siis kirjutage meile